De activiteiten van Larec zijn beëindigd. Voor vragen en afhandeling van lopende zaken kunt u een email sturen naar info@biokal.com t.a.v. dhr. A. Kant.

———-

Larec’s activities have been discontinued. For questions and handling of current affairs, please send an email to info@biokal.com to Mr. A. Kant.