Vloeistofautomaat

Deze vloeistofautomaat is samen met gebruikers ontwikkeld. Het doel was om met zo weinig mogelijk handelen zowel het legen als vullen van canisters te realiseren.

We gaan uit van in de handel verkrijgbare vaatjes van 10 liter alcohol, resp. xyleen, die in de 40 liter tanks middels pompen worden gevuld. De belasting van het personeel is hiermee vrijwel nihil. De formaline tank wordt automatisch via de aanmaaktank aangevuld.

Eigenschappen:

 • Geen tilwerk bij de vloeistofvoorziening
 • Zeer lage belasting aan blootstelling van diverse dampen in de diverse ruimten, zowel aan de vulzijde als aan de afvoerzijde van de vloeistoffen, daarmee zijn de gezondheidsrisico’s sterk gereduceerd
 • Het voldoen aan de wettelijke eisen van zowel de Arbo- zijde als aan veiligheid- en milieu-zijde
 • Bij nieuwbouw kan men met grotere voorraden en het afvoeren van de vloeistoffen werken, het intern transport komt hiermee te vervallen.
 • De rechterkast is bedoeld voor inpandige opslag van chemicaliën in voorraadtanks welke moeten voldoen aan de Wet MilieuBeheer en de richtlijn CPR-15. Deze kast is geheel conform DIN 123925/deel2, TRG280 en CPR 15. Getest volgens eenheidstemperatuur DIN 4102 en een brandwerendheid van 90 minuten
 • De unit wordt voorzien van CE- gecertificeerde componenten

Voordelen om met 40 liter voorraadvaten van de vloeistofautomaat te werken zijn:

 • Minder interventies bij de bevoorrading, waardoor de frequentie en de tijd van de blootstelling aan de diverse vloeistoffen minimaal zijn, hetgeen ook een arbo/ veiligheidseis is
 • Vrijwel geen onderbroken batches

De vulinstallatie is geschikt voor alle doorvoerapparatuur. Het vullen en uitgieten van de canisters kunnen in het linkerdeel gedaan worden. Bij de laatst ontwikkelde apparatuur, waarvan de canisters middels een snelkoppeling verbonden kunnen worden, kunnen de juiste hoeveelheden en percentages alcohol de canisters direct vullen:

 • het vullen van canisters met 100% en 96% alcohol
 • het vullen van canisters met 100% Xyleen
 • het vullen van b.v. 1 literflessen en kleurbakjes van 200- 250 ml

Meer informatie over de Vloeistofautomaat of een offerte aanvragen?
Neem contact met ons op.